Наша місія:

США, Європа, Китай, Японія і багато інших країн, які є на сьогодні передовими в світі, змогли досягти таких високих показників в усіх сферах суспільного життя завдяки розвитку науки. В цих країнах серйозну увагу до розвитку науки приділяє не тільки держава, виділяючи значні кошти, але і бізнес структури, що дає можливість “вирощувати” своїх вчених, а також забезпечити постійний “приплив розуму” з інших країн, в тому числі і з України. Про ефективність такої політики говорить те, що ці країни є найбільш розвинутими з сильною економікою та світовим впливом.

Мета та сфера діяльності

Основною метою організації є:

  • популяризація науки і техніки в Україні та за кордоном;
  • розвиток та підтримка громадян або організацій щодо наукової, науково-дослідної, інноваційної та освітньої діяльності;
  • сприяння розвитку науки, технологій та освіти шляхом здійснення наукової, науково-дослідної, консультаційної, інформаційної, освітньої, аналітичної, експертної підтримки та благодійної діяльності;
  • встановлення ділових та культурних контактів, як в Україні та і за її межами;
  • сприяння розвитку інноваційної діяльності в науково-технічній сфері, забезпеченні трансферу науково-дослідних результатів, участі в проведенні досліджень разом з державними, іноземними, міжнародними та іншими науковими та науково-дослідними організаціями;
  • участь в грантах та конкурсах для реалізації наукових, науково-технічних та освітніх проектів, участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з питань наукової, науково-дослідної та освітньої діяльності;
  • брати участь та організовувати конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, творчі заходи, турніри, конкурси пов’язані з науковою та освітньою діяльністю, із залученням представників громадськості, відомих вчених, видатних особистостей, бізнесу, представників влади, експертів із різних галузей суспільного життя.

В Україні сьогодні є велика кількість талановитої молоді, але з кожним роком все більше її виїжджає вчитися за кордон, де потім і залишається, це призводить до того, що молодих вчених стає з кожним роком все менше, а старше покоління старіє і не в змозі продукувати нові ідеї. Така ситуація є катастрофічною для країни в цілому, адже приведе до повного розвалу наукової галузі і перетворення країни в сировинну базу. Тому, вже сьогодні є критична необхідність до цього питання привертати увагу керівництва держави, засобів масової інформації, громадських діячів, представників бізнесу з метою підтримки перспективних наукових проектів, талановитої молоді та науки в цілому.

Розвиток науки і техніки допоможе країні розвиватися і бути конкурентно-спроможною в світі, забезпечити розвиток виробництва в середині країни, збільшити експорт високотехнологічного товару, отримувати постійні надходження валюти від експорту та закордонних інвестицій, цим самим гарантувати стабільний ріст економіки і, як наслідок вихід в рейтинг найрозвинутіших країн світу.

Close Menu