Метою проектів є пошук та реалізація вітчизняних інноваційних наукоємних технології, що є одним із стовпів української економіки з можливостями їх комерціалізації.

  1. Налагодження взаємодії “Наука-бізнес”;
  2. Видання фахового журналу “Соціальний розвиток та безпека”

 Першочергові Задачі:

  • створення Фонду неординарних ідей і проектів;
  • пошук ідей і проектів, не реалізованих патентів, винаходів, корисних моделей, тощо;
  • діалог з бізнесом – обговорення та внесення пропозицій з реалізації даних ідей, патентів, винаходів та корисних моделей, тощо;
  • проведення круглих столів, семінарів за участі представників науки, бізнесу та владних структур для початку реалізації повномасштабних реформ в науці;
  • створення електронного наукового фахового видання в економічних, технічних, воєнних, історичних і соціологічних галузях з перспективою включення його у наукометричні та інформаційні бази.
Close Menu